24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Quyết định ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (22/05/2018)

Quyết định ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 (08/05/2018)

Báo cáo tình hình, kết quả CCHC quý I/2018 của các cơ quan, đơn vị (08/05/2018)

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (26/04/2018)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa (26/04/2018)

Cung cấp thông tin danh mục thủ tục hành chính (23/04/2018)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »