24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Quyết định công bố Danh mục tủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (29/08/2018)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (07/08/2018)

Quyết định ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (22/05/2018)

Quyết định ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »